ژماره کانی  پیوندی

ته له فون عیاده: 02188193482

ژماره مۆبایل: +989105281923

ناو نیشان عه یاده

تاران فلکه ی وه نه ک ڕاسته ی حه قانی نێوان گاندی شیمالی و چوار ڕێیانی جه هان کووده ک
خانووی ژماره ٦٧
قاتی ٤ ژووری ژماه ٦٤

کوره کومه لایته ی کان