خزمه تگۆزاریه چاره سه ریه کان

نه شته رگه ری لازک یان (PRK) چۆن ئه نجام ده درێت؟

خویندنی زیاتر

خشکی چشم اختلال در لایه اشکی چشم است که بدلیل عوامل مختلفی ایجاد می شود

خویندنی زیاتر

ئاوی سپی یه کێکه له به ر به ڵاوترین هۆکاری کزی بینین ئه م نه خۆشینه به بۆنه ی لێڵی هاوێنه ی چاو درووست ئه بێت
ئاوی سپی به و واتایه که هاوێنه ی چاو ترنگه و ڕوونی خۆی له ده ست داوه کاتێک که هاوێنه ی چاو لێڵ ئه بێت وێنه یه کی زۆر باش له سه ر تۆڕی چاو درووست نابێت

خویندنی زیاتر

چاره سه ری خوێن مه ینی چاو

خویندنی زیاتر

چاندنی گه وره کردنی گلێنه له ماوه ی١٠٠ ساڵی ڕابردووه وه بۆ چاره سه ری نه خۆشه کان ئه نجام ئه درێت له چاندنی گلێنه ی سرۆشتی دۆرینه وه ی گلێنه ی که سی نه خۆش له گه ڵ دۆرینه وه ی گلێنه ی به خشین له بانقی چاو جێگیر ده بێت

خویندنی زیاتر

ووش بوویی قه وسی گلێنه ی به هێزن و یان لاپه ڕه کانی ڕووکاری تری گلێنه تووشی لێڵ و ته لخ بوون بوو ون له ڕێگایdeep anterior lamellar
keratoplasty(DALK)
که ڵک وه ر ئه گیرێت له م شێوه یه ئێحتێمالی گۆزه راندنی گلێنه که متره بۆ ئه و که سانه ی وا به دوای نه شته رگه ریه کانی پێشوو تووشی ئاوسانی گلێنه بوو ون

خویندنی زیاتر

وتاری فێركاری