مفتخرم که روز سه شنبه 26 مرداد ماه در "برنامه آموزشی درمان لیزری عیوب انکساری لندن" درباره ارزیابی قبل از عمل عیوب انکساری سخنرانی خواهم کرد.

برای مشاهده برنامه زمانی این رویداد روی لینک زیر کلیک نمایید:

https://www.londonlrscourse.com/course-2021.html