پرش لینک ها

خاله گرینگه کانی چاو دیری پزیشکی له کاتی کورونا دا

 • تکایه کاتی خوتان بو عه یاده ئاماده بن و ئه نجام یاساکانی پزیشکی فورمی ره عایت بکن
 • ئه گه ر زو یا درنگ ده گه ن عه یاده له گه ل مونشی پیوندی بگرن
 • در صورت هر گونه علائم شامل تب، سرفه و بیحالی، ضعف، علائم گوارشی و یا وجود بیماری کرونا در خانواده و یا همکاران نزدیک در دو هفته اخیر نوبت معاینه خود را با هماهنگی با منشی به تاخیر بیاندازید.
 • پاش و پیش چاودیری ده ست و پلی خوتان بشورن
 • تکایه وه ده مامه بین
 • ده مامه به کار بهینن له هه موو کاتی که له عه یاده یان له کن دوکتور کانی چاو دیری ده مامه له بانی لوت و ده م تان بی
 • بو به رگری له نه خوشی تکایه له کاتی چاوروانی له عه یاده که م قسه بکه ن و یان له ده ست دان خوتان بپاریزن
 • ئه گه ر بو هاتن بو عه یاده یه ته نیایی بین ئه گه ر پیوستان به یار مه تی نه بو
 • ئه گه ر بو هاتن بو عه یاده یه ته نیایی بین ئه گه ر پیوستان به یار مه تی نه بو
 • هه مو ئامیری پیویست بو ئه نجامی ئیش زدی گندلی بوگه
 • ته ندروستی ئیوه یه کم خالی ئیمه یه
Rate this post

پیام بگذارید

شش + دو =