لیزیک یا لنز داخل چشمی

لیزیک / لازک بهتر است یا لنز داخل چشمی؟

عمل‌های اصلاح عیوب انکساری به دو دسته کلی اصلاح روی قرنیه و یا کاشت لنز داخل چشمی تقسیم می شوند. عمل‌های جراحی اصلاح عیوب انکساری شامل فمتو لیزیک، لازک ( پی آر کی) و اسمایل بر روی قرنیه انجام می‌شوند. شماره عینکی که با این عمل‌ها می توان اصلاح کرد در نزدیک بینی تا حداکثر شماره ۱۰ و در دوربینی و آستیگماتیسم حدود ۶ شماره است. بنابراین هر چند شماره عینک اکثر افراد در این محدوده است، در بعضی افراد امکان اصلاح عیوب انکساری با عمل های فمتو لیزیک، لازک ( پی آر کی) و اسمایل وجود ندارد. در این موارد کاشت لنز داخل چشمی می تواند گزینه مناسبی باشد. درنزدیک بینی متوسط به بالا ( شماره عینک بیشتر از ۳) با توجه به نتایج خوب کاشت لنز داخل چشمی ممکن است در مواردی این عمل نسبت به عمل های جراحی روی قرنیه ارجح باشد. همچنین در مواردی که قرنیه نازک است و یا بیمار مبتلا به قوز قرنیه است و امکان اصلاح شماره عینک روی قرنیه وجود ندارد، می توان عمل لنز داخل چشمی را انجام داد.

مزیت لیزیک / لازک نسبت به لنز داخل چشمی

  • لیزیک / لازک هزینه کمتری دارد.
  • لیزیک / لازک عمل کوتاه تری است.
  • در لیزیک / لازک نیاز به بیهوشی یا داروی خواب آور حین عمل نیست.

مزیت لنز داخل چشمی نسبت به لیزیک / لازک

  • درشماره عینک بالا امکان اصلاح عیب انکساری را فراهم می آورد.
  • در مواردی که قرنیه نازک است می توان با کاشت لنز داخل چشم نزدیک بینی، دوربینی و یا آستیگماتیسم را اصلاح کرد.
  • درفردی که قوز قرنیه دارد و با عینک دید مناسبی دارد، امکان کاشت لنز داخل چشمی وجود دارد.
  • بیماران به سرعت بعد ازعمل دید نهایی را بدست می آورد.
  • در شماره های عینک بالا کیفیت دید بهتری کسب می شود.
  • بافت قرنیه برداشته نمی شود.
  • خشکی چشم بعد از عمل ایجاد نمی شود.