پرش لینک ها

نه شته رگه ری به رزی و نزمی بینین(له یزیک ،لازک ، ئسمایل)

نه شته رگه ری لازک یان پی ئاڕ که ی(prk) چۆن ئه نجام ده درێت؟

له نه شته رگه ری(prk) دوای هه ڵ گرتنی پیستی ده ره وه ی گلێنه ئێپی تلیۆم به ئامێری لیزه ری ئێگزایمه ر ده کرێت و ئاستی گلێنه ئه تاشرێت ته نیا جیاوازی نه شته ر گه ری لازک له گه ڵ(prk)ئه وه یه که له نه شته رگه ری لازک پێستی ده ره وه ی گلێنه(ئێپی تیلۆم) به دیتۆڵی ته ڕ تر شل ئه کرێته وه و به سه ر ئاستی چاودا هه ڵ ئه گه ڕێته وه و دواتر به ئامێری لیزه ری ئێگزایمه ر ئه نجام ئه درێت به پێی ده ر ئه نجامی باشتری نه شته رگه ری(prk) نه شته رگه ری ڵازک ئه نجام نادرێت به ڵام نه شته رگه ری لازک به دوای یه کدا له جێگای prk به کار ده هێنرێت له هه ر دووی ئه م نه شته ر گه ریانه له کۆتاییدا بۆ نه خۆش عه ده سه ی کاتی و ته دایی بۆ ده کرێت

نه شته رگه ری له یزیک LASIK یان فێمتۆ لازیک femto lasik چۆن ئه نجام ئه درێت؟

له ڕابردووا له نه شته رگه ری له یزیکدا به که ڵک گرتن له تێخی نه شته رگه ری بڕینێک به ئه ستووری ١٠٠تا ٢٠٠ میکرۆن له به شێکی ئاستی گلێنه دا ده درا و ئه م ئه ستووریه به شێوازی لوول له سه ر خۆیه وه هه ڵ ئه گه ڕایه وه و دواتر به ئامێری لیزه ر ئێگزایمه ر ئاستی ژێرینی گلێنه یان ئه تاشی له حاڵی حازردا له نه شته رگه ریه کانی له یزیکدا بڕینی گلێنه له جێگای تێخی نه شته رگه ری به لیزه رێکی تره وه ئه نجام ده درێت به ناوی فێمتۆ و دواتر به ئامێری لیزه ری ئێگزایمه ر ئاستی گلێنه ئه تاشرێت

نه شته رگه ری ئێسمایڵ smaile چۆن ئه نجام ئه درێت?

نه شته رگه ری ئێسمایڵ نوێترین شێوازی نه شته رگه ری دوور بینی و نزیک بینی و به رزی و نزمی بینینه که له حاڵی حازردا بۆ نه خۆشه کانی گیرۆده به به رزی و نزمی بینین یان نزیک بینییه وه ئه نجام ئه درێت له ئه م شێوازه به که ڵک گرتن له شێوازێکی تایبه ت له ئامێری فێمتۆ به ناوی visumax له به شی ناوه وه ی گلێنه چه ند بڕینێک ئه درێت دواتر ئه م به شه له بڕینێکی بچووک له گلێنه وه ده ر ئه چێت ئیتر له م شێوازه پێویست به که ڵک گرتن له ئامێری ئێگزایمه ر نیه

کام شێوازی نه شته رگه ری بۆ ڕیفۆرمی دوور بینی و نزیک بینی و به رزی و نزمی بینین باشتره؟

با ده ست پێگه یشتنی شێوازه کانی لیزه ر بۆ ڕیفۆرمی دوور بینی و نزیک بینی و به رزی و نزمی بینین هه لی بێ نیاز بوون له چاویلکه به ده ر ئه نجامی باش ڕه خساوه بۆ ساڵانێک دوو شێوازی لازک prk و له یزیک بۆ دوور بینی و نزیک بینی و به رزی و نزمی بینین به کار ئه بریا ده ر ئه نجامی درێژ خایێنی ئه م شێوازه له زۆربه ی نه خۆشه کاندا هاو شێواز بووه به ڵام له کۆرت خایێندا شێوازی له یزیک به بێ ئێش بووه و نه خۆش به خێرایی بینینی ته واوی به ده ست هێناوه هه ر وه ها دوای نه شته رگه ری له یزیک پێداویستی به دڵۆپه و قه تره ی چاو و بینینه وه ی دۆکتۆر دوای نه شته رگه ری که متره به ڵام به پێی مه رجێک نه خۆش له وانه یه هه ر یه ک له نه شته رگه ریه کانی لازک یان له یزیکی پێ به بایختر بێت له ١٠ ساڵی ڕابردوو نه شته رگه ری ئێسمایڵ به ڕێزی نه شته رگه ری دوور بینی و نزیک بینی وبه رزی و نزمی بینین زیاد کراوه که شێوازێکی زۆر باشه بۆ ڕیفۆرمی دوور بینی ونزیک بینی وبه رزیو نزمی بینین ئه م شێوازه زۆرێک له خاڵه کانی نه شته رگه ری لازک و له یزیکی هاو کات هه یه

به گشتی هه ر سێ جۆری ئه م نه شته ر گه ریانه له درێژ خایێندا ده رئه نجامی زۆر باشیان بۆ بینین بووه بۆ نه شته رگه ری دوور بینی و نزیک بینی و به رزی و نزمی بینین بۆ ئاشنا بوون دۆکتۆر باشترینیان به که سی داواکار ئه ناسێنێت و یارمه تی ئه دات بۆئه وه ی باشترین جۆری بۆ هه ڵبژێرێت

کام شێواز بۆ ڕیفۆرمی دوور بینی ونزیک بینی و به رزی و نزمی بینین باشترینه؟ چاویلکه؟ عه ده سه ی کاتی؟ یان نه شته رگه ری؟

چاویلکه کۆنترین شێوازه بۆ ڕێفۆرمی دوور بینی یا نزیک بینی یا به رزی و نزمی بینینه له کاتێکدا که نه خۆش حه زی له به کار هێنانی چاویلکه نه بێت یان به بۆنه ی ئیشه که یه وه ئیمکانیاتی به کارهێنانی نه بێت ئه کرێت عه ده سی کاتی یان نه شته رگه ری بۆ بکرێت له هه ندێک شوێندا مه جالی ڕیفۆرمی دوور بینی یا نزیک بینی یا به رزی و نزمی بینین نیه که له م جۆره شدا ئه کرێت له شێوازه کانی تر که ڵک بگیرێت

عه ده سه ی کاتیش شێوازێکی باشه بۆ ڕیفۆرمی دوور بینی و نزیک بینی و به رزی و نزمی بینین ئه بێت عه ده سه ی جێگه ی متمانه و مارکه به کار بێنن و شێوازی ته ندرۆستی به ڕێکوو پێکی بپارێزن هه تا چاوه کانتان له ئێلتهابات پارێزراو بن هه ندێک که س به هۆی به سه رفه بوونی عه ده سه و ئاوه دیتۆڵه که ی و پاراستنی ته واو پێویستێکیان به م شێوازه نیه

نه شته رگه ریه کانی دوور بینی و نزیک بینی و به رزی ونزمی بینین به ده ر ئه نجامی زۆرباش ئه توانێت پێداویستیتان به چاویلکه نه هێڵێت به پێی ئه و پاره زۆرانه بۆ سه رف کردنی چاویلکه و عه ده سه ی کاتی له درێژ خایێندا نه شته رگه ری دوور بینی و نزیک بینی وبه رزی و نزمی بینین زۆر به قازانجتره بۆ نه خۆش له ڕووی ماڵیه وه

ڕیفۆرمی بینین له نه شته رگه ریه کانی دوور بینی و نزیک بینی و به رزی ونزمی بینین تا چ ژماره یه ک ڕێگای هه یه؟

ڕیفۆرمی دوور بینی و نزیک بینی وبه رزی و نزمی بینین له سه ر گلێنه له نزیک بینی هه تا ٨ ژماره له دوور بینی وبه رزی و نزمی بینین هه تا ٤ ژماره ڕێگای ئه نجام دانی هه یه به ڵام چاو پێکه وتنی چاو و وێنه گریه کانی گلێنه له بڕیار دان له ئه م بیر و ڕایانه زۆر گرنگه و له کاتێکدا ژماره ی چاویلکه ی نه خۆش له م ئاسته زۆرتر بێت و یان دوور بینی یان نزیک بینی یان به رزی و نزمی چاو جێبه جێ نه کرێت ئه کرێت عه ده سه ی هه تایی له چاودا بۆ دا بنرێت

ئایا له کاتی سه ک دار بوون و شیر دانا ئه نجامی نه شته رگه ری دوور بینی و نزیک بینی و به رزی و نزمی چاو هه یه؟

به پێی گۆرانکاریه کان له گلێنه ی خه ڵکدا له کاتی سه ک دار بوون و ئه گه ری لکان یان هه ڵمژینی دڵۆپ یان قه تره کانی چاو وا دوای نه شته رگه ری پێویستن له ئه م ده ورانه دا ناکرێت ئه م نه شته رگه ریانه ئه نجام بدرێت هه ر وه ها با شتر ئه وه یه ئه م نه شته رگه ریانه بخرێته دوای ده ورانی شیر دان

ئایا نه شته رگه ری دوور بینی یا نزیک بینی یا به رزی و نزمی چاو ئه مین و جێگای متمانه یه؟

له ٣٠ ساڵی ڕابردوودا نه شته رگه ری دوور بینی و نزیک بینی و به رزی و نزمی بینین به که ڵک گرتن له ئامێری ئێگزایمه ر ده ستی پێ کرد به ئامێری ئێگزایمه ر به وردی و ڕێکوو پێکی زۆر به پێی ژماره ی چاویلکه ئاستی گلێنه یان ئه تاشی له درێژایی ئه م ده ساڵه به ره و سه ر چوونی زانست و پێشکه وتن ته کنۆلۆجیا له ئاستی ڕیفۆرمی دوور بینی و نزیک بینی و به رزی و نزمی بینین توانیویه تی به متمانه یی زۆر پێداویستی و که ڵک گرتن له چاویلکه چاره سه ر بکات له توێژینه وه کاندا پشانی داوه که زۆرتر له ٩۵% خه ڵک ڕه زایه تی زۆریان له ئه نجام دانی ئه م نه شته ر گه ریانه هه یه نه شته رگه ریه کانی دوور بینی و نزیک بینی و به رزی و نزمی بینین له سێ جۆری لازک:له یزیک:ئێسمایڵ له شێوازێکدا که له ڕووی زانستی ئه نجام بدرێت زۆر متمانه پێکراوه و تووش بوونی به ڕووداوی نه خواز راو زۆر که متره

ئایا چاو پزیشکان نه شته ر گه ری دوور بینی یا نزیک بینی یا به رزی و نزمی بینین بۆ خۆیان هه ڵ ئه بژێرن ؟

شتێک وا زۆربه ی خه ڵک به هه ڵه ده ی بیستن ئه وه یه که چاو پزیشکان خۆیان چاویلکه یان هه یه و نه شته رگه ری دوور بینی و نزیک بینی یا به رزی و نزمی بینین بۆ خۆیان ئه نجام ناده ن به پێچه وانه ی ئه و بیره وه زۆرێک له هاوکارانی چاو پزیشک ئه و نه شته رگه ریانه یان بۆ خۆیان کردوه له توێژینه وه کان له ئه مه ریکا ده رکه وتووه ئه نجامی ئه م نه شته ر گه ریانه له نێوان پزیشکاندا چه ندین به رانبه ری حه شیمه تی ته واوی ئه و وڵاته یه

ده وران چاکبوونه وه ی دوای نه شته رگه ری دوور بینی و نزیک بینی و به رزی و نزمی بینین چۆنه؟

له نه شته ر گه ری لازک یان prk نه خۆش له چه ن ڕۆژی ده سپێکدا له وانه یه ئێش یان فرمێسک ڕژانی چاوی هه بێت دڵۆپ یان قه تره کانی چاو به ماوه ی ٢تا ٣مانگ ئه بێت به کار بێنێت هه ر وه ها چاکبوونه وه ی ته واوی بینینی نه خۆش ١تا ٢مانگ ئه خایێنیت

له نه شته رگه ریه کانی له یزیک و ئێسمایڵ نه خۆش زۆرتر تووشی سووتانه وه ی چاو و له ڕۆژی یه که مدا ئێشێکی که می هه یه درێژی به کار هێنانی دڵۆپ یان قه تره کانی چاو بێ جگه له دڵۆپ یان قه تره ی فرمێسکی ده سکردی ١تا هه فته یه زۆرترین چاکبوونه وه ی بینینی نه خۆش ١تا ٢ هه فته ی یه که مه

پیام بگذارید

پنج × یک =